.


نگاه که نمیکنی
رسوایی ها سرم خراب میشوند
شاید فکر میکنی که میسازم
اما پناه بی پناهی هایم ،
زیر سنگسار این روزگار
مگر میشود بی پناه ماند ؟!!
هر سنگی که میخورم
رسوا تر میشوم
گاهی فکر میکنم که شیطانم و
دنیا هم به تک تک آدم هایش تقسیم شده ،
مرا محاصره کرده اند و فقط میزنند
کاش سنگی به گلویم میخورد
که این گونه شرمسار چشم هایم نباشم
چرا نگاه نمیکنی؟؟
پا هایم آنقدر در این خاک مانده و سست شده
که توان آمدن به سویت را ندارم
تو به سوی من بیا ...
خدایا کفر نیست
شاید تو اشتباه فکر میکنی
ساختن را با باختن اشتباه گرفته ای
من این روز هایم را فقط باخته ام
چرا به دادم نمیرسی ؟!...

 

(شامخ)

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : دوشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۳*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ


این روز ها میشود فهمید
تحمل گرسنگی و تشنگی
چقدر آسان تر از این است
که یک دنیا حرف داشته باشی و نتوانی
روزه ی سکوتت را بشکنی

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


"خدایا"
چه کرد روزگارت با من
که دیگر گریه ام
آرام نمیکند مرا... ؟؟

میان انکار های تو
برای همیشــه گــُم شد
.
آن خیالی که از دوست داشتنِ تو،
ساخته بودم

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


قهوه،
بادام،
شکلات،
...
همه تلخی ها را چشیده ام،
هیچکدام قدر نبودنت
تلخ نبودند


 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: روضه ی سکوت, زیبا ترین جملات عاشقانه, زیباترین عکس های عاشقانه, شامخ, گریه

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 


رفـتــــم امــا ,
لحظه هایم بی تو دیگر سر نشد
حالا برگشته ام
تا دوباره آرام فریاد بزنم
نبودن هایت را ...

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


بی بهانه رفتی و من همچنان در انتظارِ ،
بیــــ بهانه آمدنت
هستم


هنوز هم دلواپست میشوم
و تو نیستی و دلواپست میمانم
تا یک شب که دوباره رفتنت را
باور کنم

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


هیچ شکی نیست
که ماهر ترین دزد دنیا منم ,
نمیدانی
چقدر دزدکی تو را دیدم و نفهمیدی

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: زیبا ترین عکس های عاشقانه, دزدکی نگاه کردن, جملات زیبای تنهایی, شامخ, دلواپسی

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 

 

زندگی، خاطره ی آمَدَن و رفتنِ ماست
لحظه آمَدَن و رفتنِ ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد،
قدر این خاطره را ، دریابیم

 

(خداحافظ)

 

 

₰ђДɱℓКђ


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: شامخ 73, زیباترین عکس های عاشقانه, عشق یعنی تنهایی, خداحافظی, shamekh

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 
غـَم قریـب ِ نبودنت ،
مرا غریب ترین آدم دنیا کرد

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 


باز بویِ پاییز ،
و ترس تمامِ وجودم را میگرد ؛
که نکند یادت هم
در یکی از این پاییز ها
تنهایم بگذاردخسته ام از نوشتن

کاش بودی و میشد
شـ ِـ کـ ـ ـســ ــتـ ــ
این سکوتِ سنگین را

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 


نمیدانم چه بَر سَرِ من و
این خیابان ها آمده ، 
که هر جایی میخواهم بروم
به کوچه ی خاطراتمان میرسد

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: کوچه ی خاطرات, سکوتِ سنگین, زیباترین عکس های عاشقانه, زیبا ترین جملات دلتنگی, شامخ, بویِ پاییز, غم قریبِ نبودنت, shamekh

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : جمعه هفدهم شهریور ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 


شهامت میخواهد
بدونِ " اشک " ، خاطراتت را مرور کردن

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 
فـاجـــعـه اینجـاست
که چشم هایم
دیگر با من و بغض هایم
نمیسـازنـددلم خیلی تنگ شده برا اون وقت هایی که
دلت برام تنگ میشد ...

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


چند وقت ِ مثل این کامپیوتر ها
کمی که آزادم میگذارند
با چشمانی باز به خواب میروم
نمیدانم اگر کسی صدایم نکند
چه میشود ؟؟!!

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: زیبا ترین عکس های عاشقانه, فـاجعه, جملات زیبای تنهایی, شامخ, دلم خیلی تنگ شده, shamekh

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 

 
تمــوم دَغدَغــَم اینِ
که دفن شه با من احساسم
بگن ؛ این عاشقت بوده
بگی : من که نمیشناسم ...

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 " چشم هایم خشک شدند "
و من نمیدانستم
تاریخ انقضاء شان ،
فقط چند ماه است
پس از رفتنت  !!

 

فقط یک دل شکسته میتواند
صدای آه آینه را بشنود
وقتی خودش را در آن میبیند

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 


پشیمان شده ام و حسرت میخورم
که ای کاش به جای عکس هایت
خودم را سوزانده بودم

 

 

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: تمــوم دَغدَغــَم, چشم هایم, چشم های خشک, دل شکسته, آه آینه, پشیمان شده ام, حسرت میخورم, زیبا ترین عکس های عاشقانه

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : جمعه سوم شهریور ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 


آینه ؛ تو از شکستن چه میدانی
که شکسته شدنم را
اینطور به رخم میکشی ؟؟

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 

غروب جمعه ها را باور ندارم...
چگونه هفته ای بی تو گذشت و من هنوز
زنده ام ؟؟من کــَـر نیستم
فقط از وقتی صدایت را شنیدم
دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


" دست هایم را نمیخواهم "

وقتی دوریمان آنقدر میشود
که دیگر بوی دستانت را
نمیدهند

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: دست هایم, از وقتی صدایت را شنیدم, غروب جمعه ها, غروب, آینه, شکستن, شکسته شدنم

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : جمعه سیزدهم مرداد ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 

 


" دیگر صاف راه نمیروم "

مهم نیست میگویند
سالم نیستم
مهم این است تو میدانی
غم نبودنت
کمرم را خم کرده

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 


این آدم ها نمیدانند
نوشتن برای کسی که
خواننده ی این نوشته ها نیست
چقدر طاقت فرسا ستبه خاطره بی خوابی هایم ،
پریشانی هایم ،
و این همه رنجی که میکشم
خودم را سرزنش میکنم
که ای کاش ،
آخرین روز نگاهت نمیکردم

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 


از وقتی رفتی
ساعت ها خیلی نامرد شده اند
هر لحظه به رخم میکشند
ثانیه ثانیه نبودنت را

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: دیگر صاف راه نمیروم, کمرم را خم کرده, آدم ها نمیدانند, بی خوابی, آخرین نگاه, ساعت ها خیلی نامرد شده اند

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ

 " مادرم "
مرا ببخش
دردِ بدنم بهانه بود ،
کسی رهایم کرده
که صدای بلند گریه ام
اشک هایت را در آورد

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 

 

از وقتــی رفتــی
اشک هایم آواره شـده اند ،
دیگر شانه ای ندارند
که پناهشان باشد" دلم آرام نمیشود "

در این روز ها که نه باران میبارد
نه تو هستی
 زیر باران تو را میخواهد

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 

پنجرهای خانه
برایم حرف در آورده اند
و من به چشم های منتظرم قول داده ام
تا نبینمت
رهایشان نکنم

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: مادرم مرا ببخش, صدای بلند گریه ام, پنجرهای خانه, چشم های منتظرم, دلم آرام نمیشود, باران نمیبارد, از وقتی رفتی, اشک هایم

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ
دربـ ــ اره سـ ـایـ ـتــ
تصویر وبلاگ
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ

بــراے اینــ ـ کـه
هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ ـو فکـر مے‌کنـم
هنـ ـ ـوز نگـ ـ ـرانـتـ مےشـوم
هنـ ـ ـوز دلتنگـت مےشـوم و
هنـ ـ ـوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم
از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ـ ـرم !!

insta id : shaameekh

ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ

چـ ه کـ ـردے بـ ـا من
کـ ه ایـ ـن روزهـ ـا
تـ ـو را فقـ طـ بـ ه اندازه ے
یـ ـ ـک اشتبـ ـاه میـشنـ ـاسـ ـ ــم

ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ
insta id : shaameekh
موزیـ ـ ــ ـکـ ـ ـ ـ

چــ ـتـــ با شـ ـامـ ـخ

:. چت با شامخ .:
insta id : shaameekh